STAALvakman

Zoekresultaten voor ""
Filters
Geen producten gevonden...

Garantie

Kort en krachtig: Bij STAALvakman ontvangt u 1 jaar productgarantie. Wij biedt topkwaliteit staalprofielen zoals stalen buis, stalen koker, stalen staf (massief), stalen strip (platstaal) en stalen hoekprofiel en stalen L profiel en staan garant voor goede materialen en een correcte, zorgvuldige bewerking. STAALvakman biedt standaard 1 jaar productgarantie op al onze staalproducten en ook voor alle stalen maatwerk producten en bewerkingen.
 

Garantievoorwaarden van STAALvakman.nl

De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs aan van aankoop te kunnen overleggen. Bewaar uw factuur dus goed!

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn. Belangrijk om hierbij rekening te houden met het feit dat dit bij specifieke producten meer / eerder / in grotere mate van toepassing is, denk hierbij aan een zwart staal t.o.v. gegalvaniseerd staal. 

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten. 

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.

Montage en/of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die u (koper) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en STAALvakman.nl is hier nimmer voor aansprakelijk.

Een defect en/of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden en STAALvakman is hier nimmer voor aansprakelijk.

Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Hierbij zullen wij onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd dienen te worden, kunt u gebruik maken van onze retour procedure. Indien er sprake is van schade dient u dit binnen 5 dagen na levering schriftelijk te vermelden aan staalvakman.nl (een e-mail is voldoende) en kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. 

In het geval van een klacht:
Indien uw klachten gegrond zijn behoudt STAALvakman het recht de wijze waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan STAALvakman.nl kiezen uit enerzijds het herstellen van de schade, het vervangen van het product / de producten. of het compenseren van de waardeafname. Indien gekozen wordt voor het vervangen van het product / de producten en het product geen onderdeel meer vormt van het huidige assortiment van STAALvakman.nl zal een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden op basis van materiaal, design en prijs / kwaliteit verhouding.

Na ontvangst van een klachtenformulier waarin aanspraak wordt gedaan op de garantievoorwaarden, zal STAALvakman.nl binnen 2 werkdagen een reactie geven. Indien er een nader onderzoek ingesteld dient te worden, wordt u hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld. Vervolgens zal zo snel mogelijk een passende oplossing aangereikt worden.

© Copyright 2024 STAALvakman - onderdeel van Roca Online B.V.
Manage cookies